Vi har investert i ny kontrollflate. Valget falt på Allen & Heat GLD-80 Chrome. Blir spennende å testet ut denne.