Fra Skreia Ungdomsskoles revy - På ville væger.

Vi leverte lyd, lys og AV.