Vi leverte lyd til åpningen av Per Ung - Arbeider på Peder Balke Senteret.