Fra årets siste oppdrag, den tradisjonelle Frifants "Nå sætt vi øss å kvile" tredje dag jul.

Vi leverte lyd og lystjenester på Gjøvik Arbeidersamfund. Takk til Nils Harald Mæhlum for lån av knall PA.