Vi leverte lyd og lys til Foruts festaften i Østre Toten Kulturhus 10.04.2016.