Morrastund med Onkels nevø og en ukjent fetter fra Eina. (Lewi Bergrud, Joakim Hansen Solbakken og Jon Anders Narum)